pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Zagrożenia i szanse stojące przed rozwojem sektora przedsiębiorczości wiejskiej

Autor: Marek Kłodziński

Zakres stron: 125-138

Słowa kluczowe: wielofunkcyjny rozwój gospodarki wiejskiej, mały biznes wiejski, bariery rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, polskie przedsiębiorstwa na tle innych krajów UE

Konieczność rozwoju pozarolniczych działów gospodarki na terenach wiejskich nie budzi obecnie większych wątpliwości. Powstanie nowych miejsc pracy w bezpośredniej bliskości miejsc zamieszkania ludności wiejskiej jest korzystniejszym rozwiązaniem niż wielogodzinne dojazdy do pracy w dużych miastach. Spełnienie postulatu szybszego rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest jednak trudne, szczególnie w gminach peryferyjnych. Sektor małej i średniej przedsiębiorczości rozwija się w zadowalającym tempie wyłącznie w bezpośredniej bliskości dużych miast lub na terenach atrakcyjnych turystycznie. Dotychczasowe ogólnokrajowe zasady wspierania rozwoju przedsiębiorczości powinny zatem ulec zróżnicowaniu, tak aby uwzględniały specyfikę obszarów wiejskich. Mimo dużych oczekiwań pozytywnych skutków dywersyfikacji gospodarki wiejskiej proces ten będzie przebiegał pomału w większości gmin wiejskich ze względu na to, iż nie potrafią one lub nie mogą zapewnić warunków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości. Polityka koncentracji wydatków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości powinna skupiać się na wybranych miejscowościach, które mają szanse na rozwój. Ożywienie gospodarcze małych miast i większych osiedli powinno być priorytetem w polityce rozwoju obszarów wiejskich.

 

Afiliacja:
Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (e-mail: Marek.Klodzinski@irwirpan.waw.pl)

wróć do listy