pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Autor: Jerzy Bański

Zakres stron: 139-149

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, otoczenie biznesu, obszary wiejskie, rozwój przedsiębiorczości

Opracowanie poświęcone jest instytucjom otoczenia biznesu, a jego podstawowym celem jest ocena ich roli w rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Oceniona została przede wszystkim współpraca przedsiębiorstw wiejskich z instytucjami otoczenia biznesu oraz stopień przydatności oferowanych przez nie usług. Badanie wykonano w ramach projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich. Uzyskane wnioski wskazują, że potencjał instytucji otoczenia biznesu nie jest dostatecznie wykorzystany na wsi. Z ich usług korzysta tylko przeciętnie co 4–5 firma na wsi. Najlepiej znane wśród przedsiębiorców są ośrodki doradztwa rolniczego, z którymi współpracę deklaruje 56% przedsiębiorców. Ponad 30% pytanych stwierdziło, że informacja na temat oferty instytucji otoczenia biznesu jest niedostateczna. Poprawa efektywności wymaga przede wszystkim promocji oferowanych usług i likwidacji barier proceduralnych.

 

Afiliacja:
Autor jest pracownikiem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (e-mail: jbanski@twarda.pan.pl)

wróć do listy