pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015

Monika Stanny, Izasław Frenkel

Prof. dr hab. Andrzej Rosner

Zakres stron: 7-9

pełna wersja artykułu

Wybór tekstów prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera (artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, monografii autorskich, współautorskich, a także prac zbiorowych pod redakcją naukową oraz materiałów niepublikowanych)

Zakres stron: 10-12

pełna wersja artykułu

Paolo Santacroce

Experience of food security – vulnerability analysis. WWW i.e. Who, Why, Where (Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego: koncepcje i doświadczenia. KDG, czyli Kto, Dlaczego, Gdzie)

Zakres stron: 13-32

abstrakt

Izasław Frenkel

Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010–2013

Zakres stron: 33-62

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Szafraniec

Rolnicy a pozostali mieszkańcy wsi i miast. Analiza zmian sytuacji życiowej, postaw i orientacji politycznych po 1989 roku

Zakres stron: 63-82

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystian Heffner

Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 83-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Przestrzeń wsi od strony wiedzy i doświadczenia

Zakres stron: 105-123

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Zagrożenia i szanse stojące przed rozwojem sektora przedsiębiorczości wiejskiej

Zakres stron: 125-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Bański

Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Zakres stron: 139-149

abstrakt pełna wersja artykułu

Wioletta Kamińska

Dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne

Zakres stron: 151-167

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Kołodziejczak

Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej

Zakres stron: 169-192

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej

Zakres stron: 193-203

pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Stare-nowe strategie rolników. Recenzja książki Amandy Krzyworzeki Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii pracy i przetrwania

Zakres stron: 205-210

pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Renaty Knap Światowy handel rybami i produktami rybnymi

Zakres stron: 211-216

pełna wersja artykułu