pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich

Autor: Magdalena Gajewska, Sylwia Michalska

Zakres stron: 35-50

Słowa kluczowe: kobiety wiejskie, macierzyństwo, poród

W artykule omówiono wyniki badań, mówiących o czynnikach wpływających na dzietność kobiet. Autorki szczególnie koncentrują się na słabo zbadanym i rzadko opisywanym czynniku, jakim jest rodzaj doświadczenia porodowego. Na podstawie źródeł, jakimi są pamiętniki kobiet wiejskich, oraz literatury podjęto próbę zrekonstruowania doświadczenia porodowego w społeczności wiejskiej, zaś na podstawie dostępnej literatury, wyników realizowanych w Polsce badań oraz pilotażowych badań własnych autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o dostęp wiejskich matek do zmian, jakie zachodzą w położnictwie.

wróć do listy