pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa — jak je widzą, jak je piszą

Autor: Katarzyna Górniak

Zakres stron: 67-79

Słowa kluczowe: bieda, ubóstwo, kobiety, wieś, feminizacja ubóstwa, dyskurs

Coraz częściej badacze wskazują, że płeć jest istotnym czynnikiem różnicującym doświadczenie życia w ubóstwie. Zarówno jego przyczyn, jak i sposobów radzenia sobie z nim. Jest to w dużej mierze związane z upowszechnianymi w dyskursie społecznym definicjami i obrazami właściwych czy pożądanych praktyk społecznych, które są przypisane kobietom doświadczającym ubóstwa, w tym kobietom żyjącym na terenach wiejskich. Siła znaczenia dyskursu w tym kontekście jest ogromna – funkcjonujące w nim obrazy, wizerunki czy wyobrażenia, zazwyczaj nacechowane aksjologicznie, wpływają w sposób znaczący na społeczne postrzeganie danego fragmentu rzeczywistości i stosunek do niego. W niniejszym tekście chciałabym zatem, odwołując się m.in. do materiałów zebranych w ramach projektu „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego”, dokonać rekonstrukcji społecznych wizerunków i wyobrażeń obecnych w tej publicznej dyspucie, a dotyczącej kobiet w sytuacji ubóstwa i żyjących na wsi. Interesuje mnie, w jaki sposób są one w tym dyskursie przedstawiane, jakie cechy się im przypisuje, w jakim kontekście się pojawiają.

wróć do listy