pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich

Autor: Magda Biejat, Katarzyna Wójcikowska

Zakres stron: 97-109

Słowa kluczowe: wieś, koła gospodyń wiejskich, tradycja, społeczeństwo obywatelskie

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących współczesnych uwarunkowań działania kół gospodyń wiejskich. Praca ma na celu przedstawienie sposobów funkcjonowania tych organizacji oraz ich kluczowych cech w oparciu o dane ilościowe. W dalszej części koncentrujemy się na problemie, jakim jest rola tradycji w działalności kół gospodyń wiejskich. Podstawą do analizy tego wątku są badania jakościowe przeprowadzone w ramach studiów przypadków, uzupełniane danymi z ankiety.

wróć do listy