pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: Kobiety wiejskie kruszą „szklany sufit”

Autor: Barbara Chmielewska

Zakres stron: 111-125

Słowa kluczowe: kobiety, „szklany sufit”, kreatywność, wynagrodzenia, wybory samorządowe

Awans społeczny i zawodowy kobiet jest blokowany przez wiele barier. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet na tych samych stanowiskach, oraz rzadziej niż mężczyźni pełnią funkcje kierownicze. Niski jest także ich udział we władzach samorządowych. W opracowaniu wskazano na dwa przykłady pokonywania przez kobiety barier ograniczających ich awans społeczny i zawodowy. Są to: wyniki wyborów do rad samorządowych w województwie mazowieckim oraz porównanie przeciętnego krajowego poziomu wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn. W kolejnych kadencjach wyborczych zwiększył się udział kobiet w radach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Malały, chociaż w niewielkim stopniu, dysproporcje w poziomie wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn na korzyść kobiet.

wróć do listy