pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: Rural motherhood and childcare. An analysis of Finnish practices and contrasting expectations (Macierzyństwo i opieka nad dziećmi na terenach wiejskich w Finlandii. Analiza praktyki i oczekiwań społecznych)

Autor: Maarit Sireni

Zakres stron: 143-156

Słowa kluczowe: opieka nad dziećmi, kobiety wiejskie, tożsamość płciowa, macierzyństwo, Finlandia

W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych przez geografów, poświęcone kwestii opieki nad dziećmi na obszarach wiejskich. Zbadano dostępność usług opieki nad dziećmi oraz występujące w Finlandii różnice regionalne w ich świadczeniu. Następnie w artykule omówiono kwestie oczekiwań kulturowych związanych z macierzyństwem i opieką nad dziećmi w środowisku wiejskim. W artykule przeanalizowano również stosowane formy opieki nad dzieckiem i ich znaczenie na fińskiej wsi. Dane empiryczne pochodzą z ankiet, które wysłano do rodziców małych dzieci w trzech gminach wiejskich, reprezentujących różne typy obszarów wiejskich. Wyniki sugerują, że nie ma jednego dominującego sposobu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w środowisku wiejskim. Rodziny z dziećmi łączyły różne formy opieki, w zależności od etapu życia dziecka. Wyniki badań wskazują, że poglądy i oczekiwania dotyczące macierzyństwa i opieki nad dziećmi są wśród mieszkańców fińskiej wsi w dużej mierze podobne do tych, które są charakterystyczne dla całego kraju.

wróć do listy