pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: „Kultura jest Babą”. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko

Autor: Olga Rodak, Julia Szawiel

Zakres stron: 157-162

Słowa kluczowe:

Niniejszy artykuł jest poświęcony przedstawieniu działalności Stowarzyszenia Folkowisko oraz omówieniu reprezentowanej przez Stowarzyszenie filozofii działań animacyjnych i kulturotwórczych oraz strategii wpływania na kształt debaty publicznej na temat współczesnej wsi.

wróć do listy