pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny

Autor: Anna Domaradzka

Zakres stron: 163-166

Słowa kluczowe:

wróć do listy