pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015

Sylwia Michalska

Wprowadzenie

Zakres stron: 7-9

pełna wersja artykułu

Agnieszka Wrzochalska

The role of women in the rural areas

Zakres stron: 11-21

abstrakt pełna wersja artykułu

Beata Łaciak

Serialowy obraz kobiet wiejskich

Zakres stron: 23-34

abstrakt pełna wersja artykułu

Magdalena Gajewska, Sylwia Michalska

Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich

Zakres stron: 35-50

abstrakt pełna wersja artykułu

Kinga Pawłowska

Kobieta wiejska w Pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku

Zakres stron: 51-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Górniak

Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa — jak je widzą, jak je piszą

Zakres stron: 67-79

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Partycypacja polityczna kobiet wiejskich

Zakres stron: 81-95

abstrakt pełna wersja artykułu

Magda Biejat, Katarzyna Wójcikowska

O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich

Zakres stron: 97-109

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Chmielewska

Kobiety wiejskie kruszą „szklany sufit”

Zakres stron: 111-125

abstrakt pełna wersja artykułu

Ilona Matysiak

Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć

Zakres stron: 127-141

abstrakt pełna wersja artykułu

Maarit Sireni

Rural motherhood and childcare. An analysis of Finnish practices and contrasting expectations (Macierzyństwo i opieka nad dziećmi na terenach wiejskich w Finlandii. Analiza praktyki i oczekiwań społecznych)

Zakres stron: 143-156

abstrakt

Olga Rodak, Julia Szawiel

„Kultura jest Babą”. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko

Zakres stron: 157-162

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Domaradzka

Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny

Zakres stron: 163-166

pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Współczesne Polki: jakie są i czego pragną? Recenzja książki

Zakres stron: 167-170

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Górniak

Recenzja książki Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka E.R. Hryciuk i E. Korolczuk

Zakres stron: 171-176

pełna wersja artykułu

Elżbieta Karnafel-Wyka

Mobilność zawodowa kobiet wiejskich: inicjatywy i działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakres stron: 177-184

pełna wersja artykułu