pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.1 (166.1) 2015


Tytuł: Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin

Autor: Ryszard Kamiński

Zakres stron: 167-186

Słowa kluczowe: zróżnicowanie dochodowe gospodarstw rolnych, reorientacja zawodowa rolników, wielozawodowość, pozarolnicze zatrudnienie, nowy zawód dla rolnika

Po integracji z Unią Europejską przyspieszył proces zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce. Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, jak również prognozy do roku 2020 wskazują na kilkaset tysięcy osób zatrudnionych aktualnie w gospodarstwach rolnych, które będą zmuszone poszukać dla siebie dodatkowego lub alternatywnego źródła utrzymania. Artykuł opisuje zjawisko reorientacji zawodowej poprzez dochodzenie do wielozawodowości lub całkowitej zmiany zawodu. Proces reorientacji zawodowej dotyczy obecnie wielu rolników i obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne gospodarstwa, jak też psychologiczne i społeczne, oraz te odnoszące się do relacji wewnątrz rodziny rolniczej. Przytoczone w artykule badania pokazują duży optymizm rolników co do przyszłości własnego gospodarstwa i generalnie brak wystarczającej otwartości na poszukiwanie rozwiązań alternatywnych.

wróć do listy